Bảng mã lỗi điều hòa Sanyo inverter nhật bãi nội địa

Bảng mã lỗi điều hòa Sanyo inverter nhật bãi nội địa:

E01 Điều khiển từ xa phát hiện sự bất thường
Vấn đề thiết lập địa chỉ / địa chỉ bên ngoài

E02 Sẽ nhận tín hiệ
Sự thất bại tín hiệu thất bại từ điều khiển từ xa đến đơn vị trong nhà

E03 Sự thất bại của tín hiệu từ đơn vị trong nhà tới điều khiển từ xa

E04 Phát hiện tín hiệu bất thường
Đơn vị trong nhà phát hiện sự bất thường của tín hiệu từ bảng ngoài trời

E05 Suy thoái truyền dẫn tín hiệu
Tín hiệu truyền thất bại từ đơn vị trong nhà sang bảng ngoài

E06 Phát hiện tín hiệu bất thường
Ban ngoài trời phát hiện sự bất thường của tín hiệu từ các đơn vị trong nhà

E07 Suy thoái truyền dẫn tín hiệu Tín hiệu truyền không thành công đến các đơn vị trong nhà của bảng ngoài trời

E08 Đặt vấn đề Sao chép cài đặt địa chỉ trong nhà

E09 Cài đặt cha mẹ điều khiển từ xa trùng lặp

E10 Phát hiện tín hiệu bất thường Phát hiện tín hiệu bất thường từ
tín hiệu lựa chọn của các đơn vị trong nhà

E11 Sẽ nhận tín hiệu Sự thất bại nhận tín hiệu nối tiếp

E14 Trạm tổng thể trùng lặp Hoạt động đồng thời Nhiều nhân bản đơn vị kiểm soát trùng lặp (phát hiện đơn vị ngoài trời)

E15 Lỗi công suất kết nối Khả năng kết nối của các đơn vị trong nhà thấp

E16 Khả năng kết nối của các đơn vị trong nhà cao

E17 Suy thoái truyền dẫn tín hiệu Sai số truyền dẫn của tín hiệu nối tiếp

E18 Tín hiệu truyền thông bất thường Trong nhà truyền thông bất thường của dây điều khiển nhóm

E20 Sẽ nhận tín hiệu Không nhận được tín hiệu từ các đơn vị trong nhà

E31 Tín hiệu truyền thông bất thường Thông tin bất thường trong đơn
vị (bất thường thông tin giữa các máy vi tính)

F 01 Lỗi trong nhà nhiệt điện Cảm biến nhiệt độ cuộn dây trong nhà (E1) mở, ngắn

F 02 Cảm biến nhiệt độ cuộn dây trong nhà (E2) mở, ngắn

F 04 Lỗi cảm biến Nhiệt độ tiêu hao (TD1)

F 06 Nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời (C1 hoặc TE) bất thường

F 07 Nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời (C2 hoặc TL) bất thường

F 08 Nhiệt độ không khí ngoài trời (TO)

F09 Cuộn cảm bảo vệ quá nhiệt

F 10 Cảm biến nhiệt độ trong nhà bất thường

F 12 Sai số cảm biến nhiệt độ hút (TS)

F 16 Áp suất cảm biến áp suất thấp (PS)

F 29 Lỗi bộ nhớ EEPOM IC 8 khiếm khuyết trên bảng điều khiển
trong nhà

H01 Bảo vệ máy nén Phát hiện dòng quá tải

H02 Khóa hiện tại phát hiện

H03 Không có hiện tại phát hiện tại máy nén ON (CT mạch khiếm khuyết)

H04 Di chuyển bảo vệ

H05 Thiếu cảm biến xả nén

H06 Áp suất giảm thấp bất thường

H09 Hoạt động bất thường của contactor nén từ

H17 Điện áp bất thường

H18 Chuyển đổi điện từ bất thường

L01 Đặt vấn đề Vấn đề thiết lập nhóm trong nhà

L02 Mô hình đơn vị trong nhà và đơn vị ngoài trời không nhất quán

L03 Mô hình dây điều khiển nhóm chồng chéo nhau

L04 Địa chỉ hệ thống đơn vị ngoài

L07 Các đơn vị trong nhà riêng có dây nhóm

L08 Địa chỉ hoặc nhóm không được đặt

L09 Không được đặt cường độ chức năng trong nhà

L11 Ghép nối dây điều khiển nhóm

L13 Vấn đề thiết lập lực lượng trong nhà

P01 Bảo vệ trong nhà Nhiệt độ bảo vệ thổi bên trong

P02 Bảo vệ ngoài trời Bảo vệ thổi gió ngoài trời, bảo vệ nhiệt độ
máy nén

P03 Nhiệt độ không bình thường

P04 Công tắc áp suất cao

P05 Phát hiện giai đoạn đảo ngược hoặc phát hiện giai đoạn trim

P09 Lỗi bảng trần Đơn vị trong nhà bảng điều khiển trong nhà Không
có vấn đề kết nối kết nối

P10 Bảo vệ trong nhà Hoạt động chuyển mạch nổi

P31 Bảo vệ ngoài trời Tính bất thường kiểm soát linh hoạt

 

**  HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU CẦN SỬA CHỮA.

Hot line: 0383.666.848 & 0869.666.848

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.